onsdag 30 januari 2019

Beijer Ref kvartal 4 rapport 2018

Aktie: Beijer Ref
Period: 2018
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Large Cap Stockholm


Periodens resultat (2018)

Nettoomsättning:    13 015 mkr (9 830) + 32,4% (13,4% organisk)
Rörelseresultat:    1 085 mkr (725) + 49,7%
Rörelsemarginal:    8,3% (7,4%)
Resultat:           780 mkr (521) + 49,7%
Resultat per aktie: 6,07 kr (4,02)


Kommentar

2018 - ett rekordår, så lyder överskriften till koncernchefens kommentar i kylgrossisten Beijer Ref  kvartal 4 rapport och bokslutskommuniké för 2018, som lämnades idag. I år sprängde man 10 miljardersvallen i omsättning med råge och växte 32% till över 13 miljarder kr i omsättning. När dessutom rörelsemarginalen var högre än förra året så förstår man att vinsten också ökat kraftigt (+50%). Just kvartal 4 hade dock "bara" en organisk tillväxt på 9,4% och nådde inte riktigt upp till mina förväntningar på organiska tillväxt. Jag trodde mer på organisk tillväxt i linje med helåret kring 14%. Ett tecken på en avmattning när det gäller Beijer Refs kraftiga tillväxt i år, och kanske en del i anledningen till att aktiekursen sjönk 7,6% idag.

Koncernchefen nämner igen EU's F-gasförordning som anledning till tillväxten och att förordningen nu också börjar ge avtryck utanför Europa när man på FN's stora klimatmötet i Katowice, Polen, fastslog att de 200 medlemsländerna kommer utsättas för mer kontroller när det gäller uppföljning av regelverket och att detta kommer att fortsätta gynna Beijer Ref de kommande åren. F-gasförordningen förbjuder EU att använda miljöfarliga f-gaser som innehåller flour som bland annat används för att driva kylanläggningar.


För 2018 växte Beijer Ref 32% och det är alltid intressant att veta var tillväxten kommer ifrån. Den organiska tillväxten stod för 43%, medan förvärv och valutakurser stod för 41% och 16% respektive.


Hur bra är då Beijer Ref på att använda sitt eget kapital för att generera vinst? Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital" är nu uppe i 17%. Generellt när det gäller utdelningsaktier vill man nog ha över 10%.Utdelningen

Utdelningen för 2018 föreslås bli 3 kr per aktie, jämfört med 1,92 kr föregående år. Det är en ökning med 56%. Inte en dålig "passiv löneökning". 3 kr ger med dagens pris på aktien 144,10 kr en direktavkastning på 2,1%. Man väljer också att dela upp utdelning till 2 ggr per år. En i april och en utdelning i oktober 2019. Beijer Ref har nu haft 17 år utan sänkt utdelning.
Sammanfattning

Rapporten: Kvartalet 😐   Året 😊
Utdelning Föregående år: 1,92 kr / aktie (justerat för 3:1 split)
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%
Utdelning för 2018: 3,0 kr / aktie (+56% utdelningsökning)
Sammanhängande år med höjd utdelning: 5 år
Sammanhängande år utan sänkt utdelning: 17 år

tisdag 29 januari 2019

HiQ höjer utdelningen (något)


Konsulten HiQ släppte idag sin kvartal 4 rapport för 2018 och därmed också sin bokslutskommuniké för hela året 2018 där man uppvisar en 4%-ig tillväxt medan rörelsemarginalen är under press (från 12,0% till 10,6%). Vinsten per aktie sjönk till 2,73 kr jämfört med 3,0 kr 2017.


Trots den svagare vinsten höjer man utdelningen en aning från 3,3 kr til 3,35 kr per aktie. Kassan uppgick den 1/1-19 till 183 Mkr och utdelningen kommer att uppgå till 187 Mkr. Alltså mer än vad man har i kassan just nu. Men utdelningen brukar skiftas ut i april så det kommer man förstås att klara, men samtidigt ska det bli intressant att se hur mycket av kassan som blir kvar eter kvartal 2 i år.