söndag 14 juli 2019

Beijer Ref Kvartal 2 Rapport 2019

Aktie: Beijer Ref
Period: Kv 2 2019
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Large Cap Stockholm


Periodens resultat (Kv 2, 2019)

Nettoomsättning:    3 996 mkr (3 510) +13,9% (4,4% organisk)
Rörelseresultat:    373 mkr (345) +7,9%
Rörelsemarginal:    9,3% (9,8%)
Resultat:           265 mkr (255) +4,1%
Resultat per aktie: 2,08 kr (1,98)


Kommentar

Beijer Ref redovisade nyligen sitt resultat för kvartal 2. Kvartal 2 föregående år var väldigt stark period för Beijer Ref med den extrema sommaren redan då i full kraft. Man växte då 15,8% organiskt och resultatet växte hela 65%. Men det i åtanke så växte Beijer Ref ändå 4,4% organiskt i kvartal 2 i år, dock med en något lägre rörelsemarginal. Enligt VD'n är det de varma somrarna samt EU's F-gasförordning som förbjuder miljöfarliga f-gaser som innehåller flour, som driver tillväxten.

Man nämner också att köldmedelpriserna har legat på historiskt höga nivåer under 2018 men att de kommit ner i mer normala nivåer under 2019 vilket har påverkat segmentet kommersiell kyla negativt och kan förklara den något svagare rörelsemarginalen.

Beijer Ref delar in sina produkter i fyra olika segment.
Kommersiell kyla, som är kylanläggningar till butiker, restauranger och hotell t.ex.
Industriell kyla som är till tillverkningsindustrin.
Komfortkyla som är klimatkontroll till bostäder och kontor.
Egen tillverkning(OEM), är egentillverkade kylaggregat och värmepumpar.

I kvartal 2 växte speciellt komfortkyla starkt med en tillväxt på 37%. De senaste årens varma somrar har drivit den här tillväxten. Segmentet komfortkyla står nu för 41% av Beijer Ref's omsättning.
Även segmentet för egentillverkade (OEM) aggregat växte kraftigt med 32% och utgör nu 10% av omsättningen.

Man ser tydligt att den organiska tillväxten avtagit kraftigt jämfört med föregående år då vi hade ett extra varmt år. Nedgången kanske också är ett tecken på att konjunkturen viker något?Utdelningen

Utdelningen för 2018 blev 3 kr per aktie. I år ser det inte ut som en lika stor tillväxt som förra året, men med en 15% i tillväxt och en rörelsemarginal på 8,5% så skulle vinsten hamna kring 7,3 kr per aktie. Historiskt har man delat ut något mindre än 50% av vinsten och isåfall skulle utdelningen för 2019 hamna på c:a 3,5 kr per aktie. Till dagens pris 222 kr per aktie innebär det en direktavkastning på 1,6%. 
Sammanfattning

Rapporten: Kvartalet 😐
Utdelning föregående år: 3,0 kr / aktie
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%
Gissning. utdelning för 2019: 3,5 kr / aktie (+17% utdelningsökning)
Sammanhängande år med höjd utdelning: 5 år
Sammanhängande år utan sänkt utdelning: 17 år