lördag 29 september 2018

Nobina Kvartal 2 rapport 2018


Aktie: Nobina
Period: Kvartal 2 (18/19)
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Mid Cap Stockholm


Periodens resultat (jun-aug)

Nettoomsättning: 2 235 mkr (2 076) +7,7%
Rörelseresultat: 117 mkr (114) + 2,6%
Rörelsemarginal: 5,2% (5,5)
Resultat:        86 mkr (82) + 4,9%
Resultat per aktie: 0,73 kr (0,74)


Kommentar

Bussoperatören Nobina lämnade igår rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 18/19, med fortsatt fin tillväxt.

Vinsten innan skatt (EBT) påverkades negativt på grund av en reaförlust på 20 MSEK när man tidigare än väntat behövt fasa ut övertaliga bussar. Men trots det höll sig marginalen på en ok nivå.

Som man tidigare utannonserat så har man förvärvat Samtrans AB som kör särskild kollektivtrafik i Stockholmsregionen där den fasta köpeskillingen blev 225 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK.

Samtrans omsatte 746 MSEK under 2017 med ett resultat före skatt på 106 MSEK. Det är en EBT (vinst före skatt) marginal på 14,2%. Alltså betydligt bättre EBT marginal än var Nobina har idag (3.9% 2017).

Köpet har nu godkänts av konkurrensverket och förväntas slutföras kvartal 3 2018.

VD'n Magnus Rosén skriver en intressant kommentar i rapporten "Förutom fortsatt organisk tillväxt har vi en aktivt opportunistisk syn på förvärv och har tydliga utvärderingskriterier för detta.". Det låter som mer förvärv är på gång, och jag tror det är rätt väg att gå.

Som man också tidigare nämnt har man tillsammans med Stockholms läns landsting och Järfälla kommun kommit överens om en satsning på en helt elektrifierad självkörande busstrafik i linjetrafik i barkabystaden. Detta är starten på något stort och slår det väl ut så kommer det att sprida sig till resten av Sverige.Utdelningen

Nu när Nobina förvärvar så vet jag inte hur dem kommer att ställa sig till utdelningen. Men om dem följer sin utdelningsstrategi, att dela ut 75% av EBT vinsten så kan vi spekulera i en 7%-ig tillväxt också för andra delen av det brutna räkenskapsåret. En EBT marginal på 4% är inte orealistisk och skulle isåfall innebära en utdelning om 3,3 kr per aktie. För året 2017/2018 delades 3,35 kr per aktie ut, och antar vi då en likadan utdelning för årets resultat skulle det innebära en direktavkastning på 5,3% på gårdagens slutkurs för aktien (63,60 kr).

Jag tycker Nobina går från klarhet till klarhet som vilket från början var ett "tråkigt" utdelningscase, nu också förvärvar och har en spännande satsning inom självkörande bussar framför sig.

Förvärv av lönsamma bolag och satsning på självkörande bussar ger en spännande framtid. Nobinas aktiekurs kommer troligen att vara svängig med tanke på att resultaten är så beroende på hur gamla de befintliga kontrakten Nobina har är, och därför kommer jag acceptera om utdelningen behöver sänkas vissa år. Istället kommer det att uppstå bra köptillfällen som t.ex. när Nobinas aktie var nere i 40 kr för ett år sedan när kontraktsportföljen var yngre.

Sammanfattning:

Rapporten: 😐
Utdelning för föregående år: 3,35 kr
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 0%
Min gissning på utdelning nästa år: 3,35 kr (+0%)
Sammanhängande år med höjd utdelning: 3 år (Nobina börsnoterades 2015)
Sammanhängande år utan sänkt utdelning: 3 år

söndag 23 september 2018

Så blev mitt val - ITPK 2018


2,3 miljoner svenskar har idag tjänstepensionen ITP. ITP är en tjänstepensionsavtal för privatanställda tjänstemän. Alla som jobbar eller har jobbat som privatanställd tjänsteman har antagligen ITP. Innan den 1 oktober i år ska vi välja vilket bolag som ska få förvalta våra tjänstepensionspengar fem år framåt till 2023. Ni som är födda efter 1978 har ITP 1 och då placeras 4,5% av månadslönen i det valet du gör. Vi som är födda 1978 och innan får välja var 2% av månadslönen ska placeras och den delen kallas ITPK.

Första valet vi behöver göra är att välja mellan Traditionell försäkring eller Fondförsäkring. Traditionell försäkring är lite mer av det försiktigare alternativet och fondförsäkring är det mer offensiva alternativet. Efter det valet så ska vi välja mellan 5 olika bolag. Jag skriver mer i detalj om de olika alternativen här, men fondförsäkringsalternativet ser ut så här:

Klicka för större bild

Eftersom Handelsbanken, Swedbank och SPP har extremt fula flyttavgifter så försvinner dem direkt från mitt urval. Kvar är två bra alternativ Danica och Movestic. Danica är ett väldigt billigt alternativ med endast 0,06% i avgift. För det får man en global indexfond "Danske Invest SICAV - Global Index SI". Global låter ju som ett bra riskspridande, men globala indexfonder består till stor del av nordamerikanska aktier (64% i Danske Invest fall) eftersom USA står för stor del av det globala börsvärdet. Vill man placera pengarna själva så har Danica en hel del intressanta alternativ såsom den populära fonden Didner & Gerge Aktiefond till en avgift på endast 0,59% mot normala 1,22%. Se här för Danicas olika fondval.

Men mitt val har fallit på Movestic som har en lockande entrelösning med de två bra fonderna Didner & Gerge Aktiefond (20% andel) och Öhman Global Hållbar A (80% andel), som båda har morningstarbetyget 5 av 5. Men mest intressant för mig är att dem även har min favoritfond Öhman Sweden Micro Cap som investerar i små svenska bolag som en valbar fond. Små bolag innebär högre risk, men också potential till högre avkastning på längre sikt, och det är just vad jag är ute efter till pensionssparande. Movestic erbjuder Öhman Sweden Micro Cap fonden till 50% rabatt, 0,75% i förvaltningsavgift mot normala 1,5%. Men dem har även Didner & Gerge Aktiefond som valbar fond till avgiften 0,48% mot normala 1,22%. I oktober bestämmer jag mig för exakt vilken fördelning jag ska ha på de olika fonderna.

Dessutom, det kanske allra viktigaste. Efter 1 oktober blir det möjligt att flytta de gamla tjänstepensionerna man har hos andra bolag till någon av de 5 bolagen ovan. De gamla förhandlade avtalen mellan Collectum och de valbara bolagen då är betydligt dyrare. Som jämförelse kan man jämföra SEB's entrelösning 2007 som har 1,28% i avgift, att jämföra med Movestic's entrelösning på 0,20%. Den skillnaden i avgift gör en oerhörd skillnad på lång tid. Så jag rekommenderar verkligen att du kontrollerar var dina gamla tjänstepensionen ligger och vilken avgift dem har. Tyvärr kommer det antagligen vara svårt att få fram vilka avgifter du betalar på dina existerande ITP konton eftersom bankerna tjänar stora pengar på gamla ITP konton med höga avgifter.

Men ett sätt att lösa det är att efter den 1 oktober flytta alla ITP konton man har till det valet man nu gör, så vet man att har en av de billigaste ITP avtalen just nu iallafall. På www.minpension.se kan du se var dina olika ITP konton finns. Jag kommer att flytta mina ITP konton jag har på SEB till Movestic i oktober. Om du vill flytta kontona gör du det via Collectum.

tisdag 11 september 2018

SEB allt mer desperata - ITPK 2018

Idag fick jag ett brev med en påminnelse från Collectum att göra mitt ITPK val gällande var delen av min tjänstepension ITPK ska placeras för perioden oktober 2018 - september 2023. Så långt är allt ok, men i samma brev från Collectum följde det med ett brev från SEB. I nuläget har jag mina ITPK pengar i SEB's fondförsäkring. SEB skriver så här

"Vill du fortsätta att pensionsspara i fondförsäkring hos oss är det dags att bekräfta ditt val nu"

Problemet med det valet är det finns betydligt billigare val att göra bland de bolagen som faktiskt blev utvalda av Collectum (SEB skickade in offert till upphandlingen men blev inte vald). SEB's avgifter på deras nuvarande entrelösning är 0,22% och då placeras 40% av nytt kapital i SEB's svenska indexfond och 60% i deras globalfond. Det kan jämföras med en av dem valbara bolagen SPP som har samma 40/60 fördelning men med 0,13% i avgift. Dock ska man ha i åtanke att SPP har en ful flyttavgift på 200 kr (om man vill flytta sitt kapital från SPP sen). Dyraste valbara alternativet är Movestic på 0,20% men då får man i mitt tycke två bra fonder i Didner & Gerge aktiefond och Öhman Global Hållbar. Dessutom finns ju det billigaste alternativet Danica med bara 0,06% i avgift, som är mer än 3 gånger billigare än SEB. Jag skrev mer om de valen man kan göra i en tidigare blogpost.

Men det absolut viktigaste att göra efter 1 oktober för min del är att gå in på Collectum och flytta min nuvarande tjänstepension från SEB till ett av de nya valen så får jag en billigare avgift även på mina gamla ITPK val. Det rekommenderar jag alla att kontrollera. Kolla med ditt nuvarande försäkringsbolag där du har din nuvarande ITPK tjänstepension och kolla vilka avgifter du betalar. Du kommer nog att upptäcka att du betalar för höga avgifter jämfört med dem nya valbara bolagen, eftersom avgiften har kommit ner ju fler upphandlingar som gjorts under åren. Avgiften är extra viktig när det handlar om så lång tids sparande som det ofta gör när det gäller sparande till pensionen.

måndag 3 september 2018

Hur klokt är det att äga utdelningsaktier när reporäntan höjs? (Del 2)


Detta är del 2 i min underökning om reporäntan påverkar priset på utdelningsaktier. I Del 1 förklarar jag närmare varför jag gör den här underökningen och tittar även på Castellum som exempel.

Nu när jag tittat på Castellum vill jag undersöka fler utdelningsaktier. Aktier som inte verkar i fastighetsbranschen.

SJR

Bemanningsföretaget SJR delar nästan alltid ut hela sin vinst. Så de borde i teorin, vara mer känslig för höjningar i reporäntan.


Under finanskrisen 2008-2009 så svänger SJR direktavkastning kraftigt. När reporäntan var som högst 2007 och 2008 så var också SJR's direktavkastning också som högst. Efter finanskrisen har varken reporäntan eller direktavkastningen hämtat sig. Under åren 2011 till 2013 när reporäntan ligger kring 1-2 % ligger SJR's direktavkastning kring 8% och sen när reporäntan sjunker ytterligare mot 0% så sjunker direktavkastningen till 4-7 %. Graferna följer inte varandra exakt utan det är mer som om reporäntan styr inom vilka intervaller direktavkastningen hos SJR är.

HiQ

Konsultföretaget HiQ har länge haft en hög direktavkastning, men jämför man mot reporäntan som jag gjort nedan så ser jag inte mycket likheter. Det betyder att en del utdelningsbolag påverkas inte nämnvärt av reporäntan. Det kan bero på att HiQ varit mer ett tillväxtcase än vad t.ex. SJR är. D.v.s. det är andra nyckeltal än utdelningen som styr HiQ's aktiekurs och direktavkastning.


Electra Gruppen

Electra Gruppen som säljer hemelektronik gör liksom SJR, d.v.s. delar ut större delen av vinsten till sina aktieägare, och här ser man tydligt hur direktavkastningen följer reporäntan när reporäntan är högre än 0,5%. Från 2009 till 2015 följer dem varandra åt, men när reporäntan går under 0,5% så påverkar inte den längre direktavkastningen.Slutsatser

Innan jag började jämföra direktavkastning med reporäntan trodde jag att direktavkastningen skulle vara mer beroende av reporäntan, men i dem exemplen jag tagit fram så är det inte så svart eller vitt. Det är många andra faktorer som spelar in. Reporäntan verkar inte påverka kurserna hos vissa utdelningsaktier förrän reporäntan närmar sig 2-3%. Sämre resultat hos ett företag nu när den riskfria räntan är så låg är mer förlåtande när det inte finns mycket alternativ till aktiesparande. Men ju högre reporänta vi får desto mer krav kommer att sättas på utdelningsaktierna, eftersom det kommer att finnas riskfria alternativ med liknande avkastning.

  • Reporäntan kan påverka vissa utdelningsaktiers kurser. Men troligen endast när reporäntan överstiger 2-3%.
  • Reporänta kommer antagligen endast slå mot utdelningsaktier där utdelningen är den drivande faktorn till aktiens aktiekurs.
  • När reporäntan börjar närma sig 2% så kan det vara tid att se över sina utdelningsaktier och skifta om till utdelningsaktier där framtidsutsikterna är goda.
  • Utdelningsaktier där den enda positiva faktorn är hög utdelning kommer antagligen att straffas extra hårt när reporäntan stiger över 2-3%.
Så just nu gör jag inget med mina utdelningsaktier. Jag känner mig något lugnare när det gäller risken för kursras hos mina utdelningsaktier när reporäntan höjs. Men jag bör bli mer nogrannare när jag väljer vilka utdelningsbolag jag investerar i. En fin direktavkastning får inte vara det enda skälet till investering. Dem måste även ha andra kvalitéer som t.e.x. god tillväxt. Bolag som t.e.x. Electra Gruppen kan vara en sån aktie som jag troligen bör sälja inom några år, innan reporäntan blir för hög. När sen reporäntan vänder neråt igen så kan Electra Gruppen bli intressant igen. Men det verkar som man kommer att behöva göra ovan analys för varje utdelningsaktie man har, för att se hur reporäntan påverkat aktien historiskt.