Bevakningslista
Det är inte lätt att välja rätt utdelningsaktier. Det finns många faktorer utöver utdelningen som speglar en bra utdelningsaktie. Jag har försökt visualisera de utdelningsaktier jag har under uppsikt i en graf, som innehåller tillväxt, räntetäckningsgrad och utdelning. Jag vill ha med något mått på nuvarande räntekostnader så när räntan väl höjs så ska det inte påverka utdelningsförmågan allt för mycket, så jag har valt att ha med räntetäckningsgraden. Räntetäckningsgraden anger hur mycket av vinsten som går till räntekostnader. Tillväxt är viktigt så att bolaget har möjlighet att höja utdelningen framöver.


Tillväxt finns på Y axeln och direktavkastningen på X axeln. Färgen anger räntetäckningsgrad. Storleken på bubblorna är utdelningstillväxt (senaste året). Räntekänslighet när det gäller Resurs Bank och Nordea är jag osäker på, eftersom dem själva lånar ut pengar. Om räntan höjs så borde de också få in mer intäkter.


Dem bästa bolagen enligt grafen finns uppe till höger, de har bra tillväxt tillsammans med bra utdelning till nuvarande pris.


Ingen garanti för att siffrorna stämmer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar