söndag 30 december 2018

Året 2018

Börsåret 2018 är slut och det såg så bra ut fram till augusti, sen började konjukturoro, handelskrig och högre räntor (främst i USA) att sätta press på börsen, och sett till hela stockholmsbörsen (OMXSSPI) sjönk börsen -7,7% i år. Man får känslan att det är värre än -7.7%, men det beror antagligen på att från toppen i augusti så har börsen sjunkit -15%, så det är den nedgången man känt av nu under hösten och vintern. Tar man med utdelningar så slutar index ändå på måttliga -4,2% för i år, men som sagt det är den senaste tidens nergång man fortfarande har färskt i minnet.

Jag har valt att dela upp mitt aktiesparande i en spekulativ portfölj och en utdelningsportfölj. 75% består av utdelningsportföljen där jag försöker ha aktier som ger stadig eller ökande utdelningar. Med fokus på utdelningar så behöver jag inte oroa mig för börskurserna under året. Det är lagom att sammanfatta utdelningsportföljen en gång per år för att då få veta totalavkastningen, och den sparfilosofin passar mig personligen. Ungefär 15% av utdelningsportföljen består av utländska aktier.

Resten (25%) består av den spekulativa portföljen som är chansportföljen, med aktier som jag tror kan utvecklas väl över lång tid. Det är aktier där aktiekurserna slår våldsamt fram och tillbaka och dem kräver mer uppmärksamhet under året, men som aktieintresserad så är det dem här aktierna som också är roligast att följa.

Så hur har det då gått under året?

Spekulativa portföljen

Den spekulativa portföljen steg 9,2% i år och det är jag såklart nöjd med även om det känts lite surt under hösten eftersom portföljen var upp +37% i juli, så portföljen tog extra mycket stryk under hösten jämfört med index. Men det är det som kännetecknar volatila aktier, går det bra så går det överdrivet bra och går det dåligt går det extremt dåligt. 1 år för den typen av aktier jag har i portföljen känns också något för snäv tidshorisont. När jag köper dessa aktier vill jag oftast att framtidsutsikterna ska se bra ut i många år framöver. Så att slå index under ett år med en sådan portfölj känns som en kvitto på att jag troligtvis tänker rätt men samtidigt känns det som resan bara börjat, och där är så mycket mer att lära.

De aktier som varit bäst för mig under året har varit MIPS (+112%), Plejd (+63%), Paradox Interactive (+44%) och Storytel (+34%). Aktierna i Plejd sålde jag under första halvåret. MIPS sålde jag en 1/3 av mitt innehav i november när MIPS stod för en, för stor del (25%) av portföljen. Storytel har sjunkit kraftigt under andra halvåret (-45%) så jag har börjat köpa lite igen. Storytel är svårt att värdera, speciellt eftersom de går med förlust. Även Paradox har jag köpt lite mer i under andra halvåret eftersom de som Storytel sjunkit kraftigt (-41%) under andra halvåret.

Värstingarna under året har varit SSM Holding (-55%), Diadrom Holding (-35%) och Magnolia Bostad (-31%). Mitt misstag här att jag var för tung i bostadsutvecklare (SSM och Magnolia). Sprid riskerna! Det blir läxan inför 2019.

Utdelningsportföljen

Min svenska utdelningsportfölj steg 1,2% under 2018 och det kanske låter märkligt men det är den portföljen som jag är mest nöjd med. Det är den här portföljen som ska ge den stabila passiva inkomsten i framtiden. Portföljen består av 21 svenska bolag och att den kan klå index med 5%-enheter är jag väldigt nöjd med. Utdelningarna slutade på 19 322 kr under året och nästa år förväntas jag få c:a 25 000 kr i utdelningar.


Totalt sett steg mina aktier med 5,1% under året, och index inklusive utdelningar sjönk -4,2%. Så ser 2018 ut och även om hösten och vintern varit en lavin av nedgående kurser så kan jag inte mer än vara nöjd med året som helhet. Nu hoppas jag på lite mer börsvänliga vindar under 2019 och jag ser fram emot årsredovisningarna som kommer i slutet av januari när vi får veta utdelningarna för året 2018.

torsdag 20 december 2018

Nobina kvartal 3 rapport 2018


Aktie: Nobina
Period: Kvartal 3 (18/19)
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Mid Cap Stockholm


Periodens resultat (sep-nov)

Nettoomsättning: 2 609 mkr (2 260) +15,4%
Rörelseresultat: 243 mkr (220) + 10,4%
Rörelsemarginal: 9,3% (9,7%)
Resultat:        166 mkr (145) + 14,5%
Resultat per aktie: 1,90 kr (1,64)


Kommentar

Bussoperatören Nobina lämnade idag sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 18/19. Det tredje kvartalet brukar vara starka för Nobina och detta kvartalet var inget undantag. Förvärvet av Samtrans AB som slutfördes 1 oktober har bidragit till den höga tillväxten och marginalen.

Två månader senare den 30 November slutförde Nobina förvärvet av det danska kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holdings A/S "De Blaa Omnibusser" som 2017 omsatte 158 MDKK med en EBT marginal på 16%, alltså betydligt högre EBT marginal än vad Nobina har.

Nobina hade kapitalmarknadsdag 9 oktober där man presenterade nya finansiella mål.

  • Nytt mål att växa 5% per år (tidigare var målet att växa mer än marknaden)
  • Målet för EBT-marginalen höjs från 4,5 till 5% (5,2% kv 1-3 i år)
  • Utdelningspolicyn ändras från att tidigare dela ut minst 75% av resultat innan skatt, till att dela ut minst 75% av resultat efter betald skatt.

Aggressivare mål alltså men man minskar utdelningen, troligtvis med tanke på att ha mer pengar över för förvärv.


Utdelningen

Med ny utdelningspolicy att istället dela ut 75% av vinsten efter skatt så får jag kasta mina tidigare gissningar på utdelning i soptunnan. Vi vet nu att vinsten per aktie efter skatt för de tre första kvartalen blev 3,29 kr per aktie. Om vi antar en tillväxt på 10% kvartal 4 med en EBT marginal på 2% så skulle vinsten per aktie uppgå till ungefär 0,45 kr per aktie. Sammantaget skulle det då bli en vinst efter skatt på 3,74 kr per aktie. Med den nya utdelningspolicyn skulle det då bli 2,8 kr per aktie i utdelning, att jämföra med 3,35 kr per aktie föregående år. Aktien steg 3.8% idag och står nu i 58,25 kr per aktie vilket betyder en direktavkastning på 4,8% vid 2,8 kr i utdelning.

Känns lite tråkigt med troligtvis sänkt utdelning tack vare ny utdelningspolicy, men samtidigt så är det troligen en medveten offensiv strategi att ha mer pengar över till förvärv. Tidigare hade jag inget krav på utdelningstillväxt men från och med nästa år så kommer jag vilja ha minst 5% utdelningsökning med tanke på de nya finansiella målen.


Sammanfattning:

Rapporten: 😊
Utdelning för föregående år: 3,35 kr
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 0%
Min gissning på utdelning för året 18/19: 2,8 kr (-16 %)
Sammanhängande år med höjd utdelning: 3 år (Nobina börsnoterades 2015)
Sammanhängande år utan sänkt utdelning: 3 år

tisdag 18 december 2018

Min ITPK placering hos Movestic

Flytten av min tjänstepension ITPK från SEB till Movestic är nu klar och som standard läggs då alla pengar in i Movestics entrelösning. Entrelösningen består av (om man är yngre än 59 år) till 80% av en aktivt förvaltad globalfond (Öhman Global Hållbar A) och till 20% an aktivt förvaltad Sverigefond (Didner & Gerge Aktiefond). Efter 59 års ålder flyttas mer och mer över till en kort räntefond för att minska risken inför pensionen.

Är det då någon skillnad i avgift att ha entrelösningen eller att placera själv pengarna i 80% Öhman Global och 20% Didner & Gerge? Alltså samma fördelning. Entrelösningen kostar 0,27% i årlig avgift. Öhman global kostar 0,22% och Didner & Gerges aktiefond kostar 0,45%. Om man själv hade satt en 80/20 fördelning blir då avgiften (0,22% x 80%) + (0,45% x 20%) vilket blir 0,266% i årlig avgift. Alltså marginellt lägre än entrelösningen. Så man får ingen fördel i avgift av att ha entrelösningen. Däremot sköter Movestic riskfördelningen automatiskt åt dig efter 59 års ålder i entrelösningen, så det kan vara en trygghet om man inte själv vill balansera risken i portföljen.

Jag märkte ett par skillnader mot SEB i Movestic. Hos Movestic går det att välja entrelösningen tillsammans med enskilda fonder. Det går även att välja entrelösningen igen om man vill gå tillbaka till den lösningen efter att själv ha valt fonder tidigare.

Jag märkte att morningstar-betygen på fonderna enligt Movestic inte stämmer. Två har mindre betyg, medan två andra har högre än vad Movestic anger.
Didner & Gerge Aktiefond har enligt Movestic 5 stjärnor i betyg medan de egentligen bara har 3.
Öhman Sweden Micro Cap har enligt Movestic 5 stjärnor i betyg medan de egentligen har 4.
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema har enligt Movestic 4 stjärnor i betyg medan de egentligen har 5.
Öhman Etisk Index USA A har enligt Movestic 4 stjärnor i betyg medan de egentligen har 5.

Didner & Gerges aktiefond som ingår i entrelösningen har fått se sitt morningstarbetyg sjunka från 5 stjärnor till 3. "Sharp Ratio" som är ett mått på hur väl en fond presterar i förhållande till sin riskexponering är nu nere på 0,31 för Didner & Gerges aktiefond, där fonder helst ska ligga över 1 (>2="Mycket bra" >3="Utmärkt"). Vilket också speglat sig i morningstars nya betyg.

Globalfonden Öhman Global låter som en bra riskspridning men den består till 50% av USA aktier (som de flesta globalfonder) och det är för mycket vikt mot USA för mig personligen.

En anledning till att jag valde Movestic var att de erbjöd fonden Öhman Sweden Micro Cap som jag länge gillat. De har ett stort innehav i bl.a. Beijer Ref som jag själv har i min portfölj. De har "sharp ratio" på 0,7.

Jämför jag Öhman Sweden Micro Cap med Didner & Gerge's småbolag och aktiefond på 5 år så klår Öhmans fond dem andra trots den högre avgiften. Det är förstås ingen garanti för att det ska fortsätta på samma sätt i framtiden.

Avanza.se
För att sprida risken väljer jag också 4 andra fonder spritt över världen. Handelsbanken Asien (Morningstarbetyg 5, Sharp Ratio 1,13), SEB Östeuropafond Småbolag (Betyg 5, Sharp 1,41), Handelsbanken Tillväxtmarknad (Betyg 5, Sharp 1,14) och Allianz Europe Equity (Betyg 4, Sharp 0,34).

Det tråkiga är att där bara 9st aktiefonder att välja mellan hos Movestic när det gäller ITP, så det är inte mycket utrymme för att byta om någon fond skulle börja prestera dåligt mot index. Dem andra 4 försäkringsbolagen som man hade att välja på har ungefär samma utbud i antal fonder. Så det valbara utbudet hos bolagen hade jag gärna sett utökats.

Jag sätter en jämn fördelning mellan de fem fonderna, och då ser fördelning ut så här:

torsdag 29 november 2018

Så blir ISK-skatten 2019

Riksgälden har nu satt statslåneräntan för den 30 November och i år blir den 0,51% jämfört med 0,49% förra året. Det betyder att vi nu kan räkna ut ISK skatten för 2019.

Kortfattat så räknas ISK skatten ut så här:Se en mer utförligare förklaring hur man räknas ut ISK skatten här.

Regeringen höjde nyligen påslaget på ISK skatten från 0,75% till 1%

Så schablonintäkten blir då 0,51% + 1,00% = 1,51%
Eftersom skatten på kapitalinkomst är 30% så blir skatten då 1,51 x 0,3 = 0,453 %

Så allt du sätter in på ISK konton under 2019 plus det genomsnittliga värdet på dina ISK konton kommer att beskattas med 0,453%. För 2018 kommer du att betala 0,447% i skatt, alltså en liten ökning för 2019.

Eftersom schablonintäkten antas vara 1,51% 2019 så är det mer skatteförmånligt att ha tillgångar som ger mer än 1,51% i avkastning på ISK konton under 2019 jämfört med ett vanligt aktie/fondkonto.

tisdag 27 november 2018

SJR kvartal 3 rapport 2018Aktie: SJR
Period: Kvartal 3, 2018
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: First North Stockholm
Kvartal 3 resultat

Nettoomsättning:    90,6 mkr (89,8) +1,0%
Rörelseresultat:    9,5 mkr (9,9) -4,2%
Rörelsemarginal:    10,5% (11,0)
Resultat:           7,4 mkr (7,7) -4,1%
Resultat per aktie: 0,69 kr (0,73)


Kommentar

Bemanningsföretaget SJR lämnade sin kvartal 3 rapport idag och deras satsning på IT visar sig i rörelseresultatet. Den svaga omsättningstillväxten förklaras med att sommarmånaderna påverkade SJR mer än förra året på grund av den specialisering som skett mot mer kvalificerade tjänster, vilket innebär att man inte har lika mycket semesterpersonal ute hos kunderna.

Orderingången har dock varit god och IT satsningen väntas gå från förlust till "break even" nästa år nu när de mesta av kostnaderna är tagna.

Det är ändå imponerande att man lyckats bibehålla en marginal på 10,3% i år trots nya satsningar. Ska bli intressant att följa marginalen framöver eftersom det låter som den bottnat just nu.
Utdelningen

SJR delade ut 2,9 kr per aktie för 2017, vilket innebar en utdelning på 30,5 MSEK. Kassan den 30 September nu iår var 24,3 MSEK jämfört med 30,7 MSEK vid samma tidpunkt förra året. Inte de bästa förutsättningarna för en höjd utdelning. Jag har dock svårt att tro att SJR skulle sänka sin utdelning. Historiskt har SJR's utdelning alltid legat väldigt nära den vinst dem gör. Vinsten per aktie hitintills i år är 2,24 kr. Vinsten per aktie för kvartal 4 förra året var 0,75 kr. Antar vi samma vinst i år skulle vinsten för 2018 bli 2,99 kr per aktie och då kommer de antagligen att behålla sin utdelning på 2,9 kr per aktie. Skulle vinsten dock öka något i kvartal 4 jämfört med förra året för vi antagligen se en utdelning på 3 kr per aktie. På dagens aktiekurs 46,0 kr skulle en utdelning på 3 kr innebära en direktavkastning på 6,5%. Skulle SJR välja att inte höja sin utdelning för 2018 så skulle det vara ok eftersom man nu gör den här omstruktureringen som ger förutsättningar för framtida tillväxt.


Sammanfattning:

Rapporten: 😐
Utdelning för 2017: 2,9 kr / aktie
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%
Gissning utdelning för 2018:  3,0 kr / aktie (+3,5%)
Sammanhängande år med höjd utdelning: 5 år
Sammanhängande år utan sänkt utdelning: 5 år

torsdag 22 november 2018

Portföljuppdatering

Den senaste månaden har jag gått igenom och städat i min spekulativa portfölj. Portföljen är en högriskportfölj som står för c:a 25% av aktiesparandet. Övriga 75% är en utdelningsportfölj för mer stabila utdelare.

Jag har sålt alla aktier i Karessa Pharma. Jag hade en liten chanspost där men jag har bytt till andra mer enligt mig, lovande läkemeldelsföretag som Klaria och Calliditas. Mer om dem nedan.

Köpte 114 aktier i Calliditas som forskar inom njurmedicin, som Lars Frick på Börsveckan tipsade om. 

Köpte 600 aktier i Klaria Pharma som verkar inom området smärta. Bland annat lindring av migrän och cancerrelaterad smärta. Man har också ett projekt inom opioidöverdos där man tagit fram ett motgift vid överdosering av smärtstillande läkemedel. Läkemedlet tas genom att lägga en liten film (liknar ett frimärke) i insidan av munnen där läkemedlet distribueras via munslemhinnan och direkt ut i blodomloppet. Fördelen med den metoden är att läkemedlet snabbt (inom 10 minuter) kan förhindra t.ex. andningsstillestånd och koma. I USA har överdoser av opioider sen 2015 blivit den vanligaste orsaken till dödsfall när man tittar på överdoser av droger. Dubbelt så många dör av opioidöverdos än t.ex. heroinöverdos i USA där man kallar det en "Opioid Epidemic". De läkemedlen som finns idag är betydligt dyrare än Klarias variant som heter Naloxon, och har också en snabbare verkan än konkurrerande läkemedel. Klaria har lämnat in en patentansökan för läkemedlet i Storbritannien vilket är ett första steg för ett patentskydd som gäller hela världen.

Antalet dödsfall i USA med opioidöverdoser

I november har jag också sålt alla aktier i Dometic, som säljer portabla produkter kring husvagnar och båtar. Men den senaste rapportens visade på svag (1%) organisk tillväxt så när det gäller den aktien avvaktar jag bättre siffror från bolaget.

För pengarna från Dometicförsäljningen köpte jag 25 aktier i SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) som inriktar sig på läkemedel för mer sällsynta sjukdomar. Jag ägde SOBI för ett par år sedan och sålde då med förlust. Får se hur det går nu med försök 2.

Bostadsutvecklaren SSM som sjunkit 50% i år har inte varit en rolig placering. Nu tog tålamodet slut och jag sålde de flesta aktierna. Jag har kvar Magnolia Bostad, och det räcker med en bostadsutvecklare i portföljen. Bostadsbristen är fortfarande stor i Sverige och det borde visa sig i försäljningssiffrorna framöver tycker jag.

Trots att jag sålde av en tredjedel av MIPS i början av november är dem fortfarande största innehavet i min portfölj. Jag tror dem har mer att ge, men jag kände att risken blev för stor när dem utgjorde 25% av portföljen.

I.A.R Systems innehavet har också halverats. Mest för att jag vill mer fokusera på företag som har produkter som är enklare och lättare att förstå sig på. I.A.R är ju verksam inom "Internet Of Things" med microship vilket är en framtidsbransch, men att förutspå försäljning och potentialen för I.A.R är inte det lättaste, iallafall inte för mig. Då finns det bättre alternativ som t.ex. MIPS, Paradox och Storytel.

Jag har också fyllt på med mer Bufab, Momentum och Bahnhof under November.

Med den här rockaden är jag något mer viktad mot läkemedelsbolag vilket brukar vara en defensiv placering i mer oroliga tider på börsen, eftersom det nu när det ser ut som vi passerat högkonjunkturens topp.

Dem största innehaven i portföljen ska vara företag som jag förstår mig på och är enklare att följa, medan andra mer chansartade, svårlästa aktier får mindre andelar.Sett på ett år har portföljen ändå presterat bra mot index med c:a 12% uppgång. Bästa aktierna har varit MIPS, Paradox och Storytel som stigit 107%, 46% och 53% respektive. Jag märkte under börsfallet i oktober att min portfölj tog extra mycket stryk. Ett tecken på hur hög risk portföljen ändå har. Aktierna kan svänga rejält både uppåt och nedåt. En kul och spännande portfölj tycker jag! Vi får se om den kan fortsätta slå index framöver.

Avanza.se

torsdag 15 november 2018

Storytel kvartal 3 rapport 2018

Aktie: Storytel
Period: Kvartal 3 2018
Portfölj: Spekulativa portföljen
Lista: Spotlight
Kvartal 3 resultat


Nettoomsättning: 373 mkr (309) +21%
Rörelseresultat: -61,1 mkr (-16,6)
Rörelsemarginal: -16% (-5,4%)
Resultat: -54,4 mkr (-11,7)
Resultat per aktie: -1,00 kr (-0,24)


Kommentar


Storytel fortsätter sin tillväxtresa och inte så överraskande så går dem med förlust nu när de är inne i en tillväxtfas. Sett till 2018 så ser det ut som man kommer nå 1 000 MSEK i intäkter för strömmande tjänster. Jag såg i början av året att förlusterna började äta upp kassan så det var inte överraskande att man gjorde man en riktad nyemission under kvartalet och tog in 500 MSEK

Vidare kan man läsa att innan jul kommer man kunna köpa ett familje-abonnemang, något som konkurrenten Nextory redan har. Intressant och se om det påverkar lönsamheten.

Storytel väntar sig att momsen på ljudböcker kommer att sänkas från 25% till 6% den 1 Juli 2019. EU har kommit fram till att det är ok att ha 6% moms för ljudböcker och den svenska regeringen väntas sänka momsen nästa år. Intressant att se om Storytel (och konkurrenterna) kommer att sänka priset för sina abonnemang lika mycket som momsen.

Man har ju sen tidigare också lanserat en E-boksläsare kallad "Storytel Reader". Det märkliga, för mig iallafall var att man inte kunde spela upp ljudböcker på den men endast läsa på den. Men man kommer att uppdatera läsaren så att den även stödjer uppspelning av ljudböcker. Man förväntar sig att det kommer att ta ett par år innan den här läsaren har någon påverkan på resultatet.Storytel finns nu i 15 olika marknader. För första gången fick vi se en bättre översikt över de här marknaderna i förhållande till hur många prenumeranter dem har. Fyra av dem är lönsamma. Tidigare var det Sverige, Danmark och Norge, men nu även Island, som bara lanserades för 6 månader sedan. 

De specificerade inte vilka marknader som ingår i siffrorna, men de nämnde i sin videointervju att Nederländerna ingår i ">50 000" prenumeranter kategorin så förhoppningsvis är den marknaden nu snart också lönsam. Under 2019 förväntar dem sig att 7 marknader finns under samma kategori.

Storytel.se

Storytel har också börjat presentera en karta över var de finns, och det är ju tacksamt för det började bli svårt att hålla reda på alla marknader.
Storytel.se

I kvartal 3 var satte Storytel rekord med 100 000 nya abonnenter. Sommaren brukar vara ett starkt kvartal.Efter nyemissionen är ny kassan påfylld och uppgår nu till 652 MSEK. Om förlusterna skulle fortsätta i samma takt som kvartal 3 så skulle den årliga förlusten uppgå till 218 MSEK. Nu är inte årlig förlust samma som faktiskt kassaflöde men för att få en förståelse på hur stor förlusterna är till kassan. Så med samma förlusttakt så skulle kassan räcka c:a 3 år. Värt att notera är också att deras långsiktiga lån ökat från 142 MSEK 31 september 2017, till 211 MSEK 31 september 2018. Storytel betalade 2,5 MSEK i ränta för banklån under kvartalet så det kan vara värt att också hålla ett öga på lånen, och hur mycket av nyemissionen de kommer att använda för att betala av lån.

Aktiekursen för Storytel hade en topp på 162,80 kr under Juli men har sedan dalat till 109 kr. Sett på ett år har ändå kursen stigit 56%.


Sammanfattning:

Rapporten: 😐
Aktiekurs: 108 (-0,55% idag)
Aktiekurs 1 år: +56%
Handel på rapport? Nej