tisdag 31 oktober 2017

Resurs Kvartal 3 Rapport


Aktie: Resurs Holding
Period: Kvartal 3 (2017)
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Large Cap Stockholm


Periodens resultat

Nettoomsättning:    769 mkr (717) + 7%
Rörelseresultat:    364 mkr (302) + 21%
Rörelsemarginal:    47% (42%)
Resultat:           280 mkr (225) + 24%
Resultat per aktie: 1,40 kr (1,12)

Kommentar
Nischbanken Resurs släppte idag sin kvartal 3 rapport för 2017 vilket visar att tillväxten fortsätter att avta, medan marginalen fortsätter att stärkas. Den totala utlåningen till allmänheten uppgår nu till 23,2 miljarder kr. Det är lite skrämmande att Resurs har en rörelsemarginal på hela 45% för 2017. Utlåning är uppenbarligen väldigt lönsamt.Utdelning

I min förra blogpost angående kvartal 2 rapporten gissade jag på en utdelning om 3,4 kr aktie för 2017. Med den starka marginalförbättringen i kvartal 3 och bibehållen trend så gissar jag på ett resultat på 5,27 kr per / aktie för 2017. Utdelningspolicyn är att dela ut minst 50% av vinsten, och för 2016 delade man ut 66% av vinsten. Jag tror på en liknande utdelningsandel för 2017 och det blir då 3,5 kr / aktie vilket skulle innebära en direktavkastning på 6,0% på dagens pris på 58,0 kr. Det är en bra direktavkastning för en aktie i ett växande bolag och jag tycker att Resurs är en av de finare utdelningsaktierna att köpa just nu. Det lutar åt att köpa ytterligare Resursaktier till utdelningsportföljen, det trillar ju in en utdelning nu i början av november från Resurs som ska återinvesteras.Sammanfattning:
Rapporten: 😊
Utdelning Föregående år: 3 kr / aktie
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%

Min gissning på utdelning nästa år: 3,5 kr / aktie (+17 % Utdelningstillväxt)

måndag 30 oktober 2017

Inköp Inwido
Jag har kompletterat utdelningsportföljen med 114 st. aktier för 89 kr st. i Inwido, som är Europas största leverantör av fönster, verksam i Sverige, Finland och Danmark. Expanderar även i andra europeiska länder som Storbritannien, Tyskland och Polen t.ex. De har c:a 4000 anställda och huvudkontoret ligger i Malmö. De har tidigare hetat Elitfönstergruppen som i sin tur var en hopslagning av Myresjöfönster och Elitfönster.

Inwido noterades på stockholmsbörsen 2014. Aktiekursen steg snabbt men har sedan nästan gått sidled de senaste 2 åren. Kursen har tidigare år varit som högst 129 kr men kursen har tagit stryk av den allmänna börsoron kring den svenska bomarknaden. Nu har kursen kommit ner så pass mycket att direktavkastningen (utdelning i förhållande till pris) börjar bli så pass hög att det förtjänar en plats i utdelningsportföljen.

Inwidos aktiekurs från Avanza.se

De åren Inwido varit börsnoterat har de kunnat uppvisa tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal som dock verkar avta i år. I deras senaste rapport noterar jag att de ökade kostnaderna beror på ökande råvarupriser, prispress på nybyggnation och störningar på leveranserna. Stigande råvarupriser och prispress kan man kanske inte påverka så mycket men störningar på leveranserna får man ju verkligen hoppas att de reder ut.Utdelningen

Men till sist så handlar det ändå om utdelningen för mig. Inwido har en utdelningspolicy som säger att de ska dela ut omkring 50% av vinsten. För 2016 delade man ut 3,5 kr per aktie, och för priset 89 kr per aktie är det en direktavkastning på 3,9%. 2017 har visserligen uppvisat tillväxt men marginalen har sjunkit vilket troligen kommer att resultera i en lägre vinst för året. Trenden pekar på 6,2 kr per aktie i vinst för 2017 och enligt deras utdelningspolicy skulle då utdelningen bli 3,1 kr.Frågan är om de vill behålla en stor del av kassan till förvärv och sänker utdelningen för 2017 eller om de siktar på att vara ett av de bolagen som inte sänker sin utdelning även om vinsten sjunker. Det är svaret på den frågan som blir den stora rysaren för kvartal 4. För åren som kommer hoppas jag på en stadig tillväxt genom förvärv och en stabilisering av marginalen så kan Inwido bli ett stabilt utdelningsbolag.

fredag 20 oktober 2017

Beijer Ref kvartal 3 rapport

Aktie: Beijer Ref
Period: Kvartal 3 (2017)
Portfölj: Utdelningsportföljen
Lista: Mid Cap Stockholm

Periodens resultat

Nettoomsättning:    2 555 mkr (2 461) +3,8% (4,6% organisk)
Rörelseresultat:    217 mkr (173) + 25%
Rörelsemarginal:    8,5% (7,0%)
Resultat:           149 mkr (117) +28%
Resultat per aktie: 3,47 kr (2,71)

Kommentar

Kylgrossisten Beijer Ref publicerade sin kvartal 3 rapport idag och med tanke på den varma sommaren i södra Europa så var förväntningarna på dagens rapport högt ställda, och jag tycker Beijer Ref levererar, med en imponerande 4,6% organisk tillväxt och en stark rörelsemarginal på 8,5%.

Jag efterlyste förvärv i min kvartal 2 rapport kommentar, och det har man gjort genom att förvärva det portugisiska DX Por och det sydafrikanska företaget Tesca. DX Por har en årsomsättning på 40 mkr medan Tesca är betydligt större med en årsomsättning på 435 mkr. Köpet av Tesca ska dock först godkännas av konkurrensmyndigheterna i regionen och övertagandet är planerat till den 1 mars 2018. Det jag tycker är mest spännande med förvärvet av Tesca i Sydafrika är att deras årstider är tvärtom från våra i Europa med de varmaste månaderna i januari och februari, medan juni och juli är dem kallaste. På det viset kan Afrika väga upp de svagare månaderna för Beijer Ref (när det är vinter i Europa). Afrika står just nu för 7% av omsättningen och skulle förvärvet gå igenom så skulle den andelen växa till c:a 12%.

Rörelsemarginalen ligger nu i en fin trend uppåt, medan tillväxten ser ut att landa på ungefär samma nivå som förra året.

Det var extra trevligt att se att den organiska tillväxten tog fart under kvartal 3. Det betyder att omsättningstillväxten nu till 42% består av organisk tillväxt.Utdelningen

Vinsten per aktie för jan-sep 2017 ligger nu på 8,67 kr. Kvartal 4 brukar vara ett lite svagare period för Beijer Ref, och räknar jag på en 5%-ig ökning av resultatet för kvartal 4 så kommer vinsten per aktie att hamna kring 2,4 kr för den perioden. Det skulle innebära 8,67 + 2,4 = 11,07 i vinst för helåret 2017. För 2016 delade man ut 60% av vinsten, och om vi antar samma utdelningsandel så skulle det innebära en utdelning på 6,6 kr till skillnad från föregående år på 5,5 kr. Jag tror att man isåfall avrundar till 6,5 kr, och det skulle innebära en direktavkastning just nu på 2,2%.

Sammanfattning:
Rapporten: 😊
Utdelning Föregående år: 5,5 kr / aktie
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%
Min gissning på utdelning för 2017: 6,5 kr (15% utdelningsökning)

torsdag 19 oktober 2017

Axfood kvartal 3 rapport


Aktie: Axfood
Period: Kvartal 3 (2017)
Portfölj: Utdelningsportfölj
Lista: Large Cap Stockholm


Periodens resultat

Nettoomsättning:    11 578 mkr (10 853) +6,7%
Rörelseresultat:    604 mkr (599) +0,8%
Rörelsemarginal:    5,2% (5,5)
Resultat:           469 mkr (466) +0,6%
Resultat per aktie: 2,23 kr (2,22)

Kommentar
Axfood som till största del består av matvarukedjan Willys har länge haft en imponerande tillväxt och det tredje kvartalet var inget undantag. Tillväxttakten för i år är nu 5,9%. Rörelsemarginalen för de första tre månaderna är 4,4% medan samma period förra året hade en marginal på 4,7%. Det något lägre marginalen förklarar VD'n med de satsningar man gör på digital tillväxt. Axfood köpte mat.se tidigare i år.


 För att sätta Axfoods tillväxt i lite perspektiv så kan man jämföra hela Sveriges dagligvaruhandels tillväxt med Axfoods nedan.

Klicka för större bild

Så Axfood tar marknadsandelar. Jag hittade en intressant diagram på hui.se som visar marknadsandelarna i Sverige för dagligvaruhandeln, och ICA är den stora marknadsledande handeln och Axfood är på tredje plats med 16,4%. Axfood är den som tog mest marknadsandelar för 2016.

HUI Research (www.hui.se)

Utdelningen
Axfoods egen prognos för 2017 är att rörelseresultatet kommer att bli densamma för 2017 som 2016, och efter tre kvartal ser det onekligen ut som det blir fallet. Med högre omsättning men lägre marginal så kommer antagligen vinsten per aktie att landa på ungefär 7 kr per aktie. Utdelningen för 2016 var 6 kr per aktie vilket var 85% av vinsten. Deras utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten. Med tanke på köpet av mat.se i år så tror jag inte vi får se någon ökning av utdelningen för 2017, men håller tillväxten i sig och marginalen håller sig på 4,5% för 2018 så skulle utdelningen för 2018 kunna bli 6,6 kr per aktie med bibehållen utdelningsandel av vinsten (85%). Men utdelningen för i år tror jag som sagt inte kommer att förändras.

Sammanfattning:
Rapporten: 😊
Utdelning Föregående år: 6 kr / aktie
Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 5%
Min gissning på utdelning nästa år: 6 kr / aktie (0% utdelningstillväxt)

tisdag 17 oktober 2017

En bombmatta av rapporter

Nu i dagarna börjar en rolig period för oss aktiesparare, nämligen rapportperioden där dem flesta bolag släpper sin kvartal 3 rapport. Eftersom jag har fler antal aktier nu än vad jag någonsin haft så kommer nu en härlig bombmatta av rapporter. Så, bråda men roliga oktoberdagar framöver!

Rapporter enligt Avanza

måndag 9 oktober 2017

Inköp av tyskt utdelningsbolag


             
I fredags (6 okt-17) var det fritt kurtage för att handla tyska aktier hos Avanza och jag har länge funderat att gå utanför Norden för att leta upp fler utdelningsaktier för att sprida risken, så jag försökte hitta efter en utdelningsaktie som hade bra tillväxt tillsammans med bra direktavkastning. Tysklandsbörsen är kanske mest känd för sina bilmärken som t.e.x. BMW och Daimler (Mercedes) men jag undviker bilföretag allmänt med tanke på den omkastning det kommer att innebära med självkörande bilar som står runt hörnet.

Men jag hittade hannover Rueck SE som är ett tyskt återförsäkringsbolag, d.v.s. de erbjuder försäkringar till andra försäkringsbolag. Detta är dem tredje störst i världen på, har c:a 2900 anställda och en årlig omsättning på 16,4 miljarder € (~155 miljarder SEK).

Sedan 2007 har dem haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 8% och rörelsemarginalen ligger stadigt kring 10%.


Utdelningarna är tyvärr något ostadiga men trendar definitivt uppåt. För 2016 delade de ut 3,5 € per aktie och 1,5 € i bonusutdelning, vilket totalt ger en direktavkastning (utdelnings i förhållande till priset) för nuvarande pris 103,85 € till 4,8%.


För oss svenskar så innebär ju utländska aktier också en valutarisk. Helst ska man då köpa de aktierna när den svenska kronan är som starkast mot den andra valutan. Euron har pendlat mellan 9 och 10 kronor och idag ligger den på c:a 9,5.

Kursgraf från Avanza.se

Detta är den första utomnordiska aktien jag äger så detta blir ett test för att se hur det fungerar, med valutakurser osv. Vid utdelningar hos utlänska aktier så dras en källskatt, så det är bäst att ha dessa aktier på ett kapitalförsäkringskonto så begär försäkringsbolaget avräkning åt en (iallafall hos Avanza) och man får tillbaka källskatten inom ett år.


tisdag 3 oktober 2017

Tecknar mig för Balco

Jag har tecknat mig för 200 aktier i bolaget Balco som kommer till börsen nu i dagarna (sista anmälningsdag 4 oktober). Balco levererar inglasade balkonger och byter ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger. Priset per aktie är fastställt till 56 kr per aktie. De kommer att ha en utdelningspolicy på att dela ut minst hälften av resultatet efter skatt per år och växa med 10% per år, så jag tror detta kan komma att bli en bra utdelningsaktie. Hur stabil utdelningen kommer att vara får framtiden utvisa.

söndag 1 oktober 2017

Månadsrapport September 2017

Stockholmsbörsen tog revansch under september månad och OMXSPI (hela stockholmsbörsen exkl.utdelningar) steg 6,4%. Inklusive utdelningar har nu börsen stigit 12,7% i år. En hyfsad utveckling hitintills får man nog säga.


Spekulativa portföljen (+1,5%)


Min spekulativa portfölj hängde inte med index under september och slutade på +1,5%, mycket tack vare Probi som vinstvarnade och sjönk 30% på en dag. Probi hämtade sig något och slutade på -14% för september. På plussidan sticker Paradox ut efter en köprekommendation av Danske Bank med riktkursen 94 kr (85,25 kr nu). Det som oroar där är en hel del insiderförsäljningar. Sett sen börsintroduktionen i maj 2016 där teckningskursen var 33 kr så har aktien nu stigit 158%. Vad som började med en liten post har nu vuxit rejält. Men så länge Paradox fortsätter växa ser jag ingen anledning att sälja. Troligtvis kommer ett enstaka svagt kvartal eftersom spelbranschen är ojämn med spelsläpp, men det kan istället bli ett köpläge. Glädjande också att Magnolia Bostad letar sig uppåt. Jag tror på en stark rapport i oktober (27e) efter alla de insiderköp som gjorts.


En del försiktiga köp under månaden. Kökstillverkaren Nobia's aktie har sjunkit en del så jag passade på att köpa på mig fler. Samma sak med Mips, som har en jätteintressant egenutvecklad teknologi för att förbättra säkerheten i hjälmar.


Utdelningsportföljen


Det var inga utdelningar under september vilket är lite tråkigt. Målet är att ha utdelningar varje månad under året. Enda transaktionen var ett litet köp av Axfood när de sjönk efter en analys av SEB att Lidl och Coop hotar Axfoods lönsamhet. Men jag känner mig inte orolig, Lidl och Coop är inte precis nya på den svenska marknaden, och jag handlar hellre på Willys än Lidl eller Coop's butiker eftersom Willys erbjuder bättre utbud och kvalitet i förhållande till pris, och jag tror inte jag är ensam.


Med en strategi att ha utdelningsaktier som bas har det blivit en hel del inköp under året. Med en förväntad ökning av utdelningen på 6% nästa år hos mina utdelningsaktier så förväntar jag mig nu en utdelning på c:a 12 000 kr för 2018.