måndag 25 februari 2019

Storytel kvartal 4 rapport 2018

Aktie: Storytel
Period: Kvartal 4 2018
Portfölj: Spekulativa portföljen
Lista: Nasdaq First North
Kvartal 4 resultat


Nettoomsättning: 437 mkr (365) +20%
Rörelseresultat: -75 mkr (-15,3)
Rörelsemarginal: -17,2% (-4,2%)
Resultat: -34,3 mkr (-10,6)
Resultat per aktie: -0,61 kr (-0,21)


2018 resultatNettoomsättning: 1 460 mkr (1 171) +25%
Rörelseresultat: -246,8 mkr (-66,9)
Rörelsemarginal: -16,9% (-5,7%)
Resultat: -212,2 mkr (-72,1)
Resultat per aktie: -4,02 kr (-1,46)


Kommentar


Ljudboksbolaget Storytel lämnade idag sin kvartal 4 rapport och även rapporten för hela 2018. Man fortsätter att expandera till nya länder runt om i världen och tillväxten kostar på med resultatet att man går med förlust, vilket man också förväntat sig. I 2018 nådde man sitt mål med att nå 1 000 Mkr i intäkter för strömmande tjänster och två veckor in på det nya året nådde man också sitt mål på 800 000 prenumeranter, jämfört med 550 000 st för ett år sedan.

Momsen på ljudböcker kommer i Sverige att sänkas från 25 till 6%, vilket förstås gynnar Storytel. Polen och Finland har redan sänkt sin moms och fler länder i EU kommer säkert att följa efter.Storytel finns nu i 15 olika marknader. Fyra av dem är lönsamma, Sverige, Danmark, Norge och Island. Under 2019 förväntar man sig att även Nederländerna också kommer att bli lönsamt och kanske någon mer marknad. Idag annonserade man också att man kommer att expandera till Tyskland, vilket förstås ger potential till en stor mängd prenumeranter. 
Nya abonnenter ökande med 48 000 under kvartalet jämfört med 30 000 samma kvartal året innan.Efter Storytel går med förlust så är deras kassa i fokus, och efter den riktade nyemissionen under kvartal 3 så var kassan vid årsskiftet 583 Mkr. Förlusten för hela året var 212 Mkr så visst har man pengar för två likadana år till men det kan behövas ytterligare nyemissioner innan man blir lönsam.

Storytels aktiekurs hade sin topp under sommaren på 162,80 men har sedan dalat och bottnade på c:a 87 kr men har sen återhämtat sig i år. Jag köpte på mig lite fler aktier vid c:a 100 kr.Sammanfattning:

Rapporten: 😐
Aktiekurs: 113,0 (+2,9% idag)
Aktiekurs 1 år: +59%
Handel på rapport? Nej

torsdag 14 februari 2019

MIPS kvartal 4 rapport 2018Aktie: MIPS
Period: Kvartal 4 (2018)
Portfölj: Spekulativ portfölj
Lista: Mid Cap Stockholm
Resultat kvartal 4

Nettoomsättning: 62,2 mkr (40,6) +53% (+44% exkl.valutaeff.)
Rörelseresultat: 28,7 mkr (14,6)
Rörelsemarginal: 46,1% (36,0%)
Resultat: 21,9 mkr (11,4)
Resultat per aktie: 0,85 kr (0,45)


Resultat 2018

Nettoomsättning: 192,5 mkr (125,6) +53% (+50% exkl.valutaeff.)
Rörelseresultat: 73,0 mkr (20,8)
Rörelsemarginal: 37,9% (22,1%)
Resultat: 56,4 mkr (15,8)
Resultat per aktie: 2,21 kr (0,64)

Kommentar

Det största innehavet i min spekulativa portfölj, MIPS som utvecklar säkrare hjälmar lämnade idag sin kvartal 4 och 2018 rapport. Den organiska tillväxten avtog något i kvartal 4 som uppgick till 44% mot 50% för helåret. Däremot ökade marginalen till 46,1% för kvartalet mot 37,9% för helåret. MIPS har som mål att ha 40% marginal, så de ligger inte långt från det nu på årsbasis. Legala kostnader rörande patenttvister som plågat MIPS tidigare år har i år sjunkit till 4,8 Mkr mot 16,5 Mkr föregående år, vilket är en lättnad.Styrelsen föreslår nu också en utdelning för första gången som kommer uppgå till 2,5 kr per aktie.

Händelser under kvartalet

I rapporten nämner man en test som det amerikanska universitetet Virginia Tech gjort där de testat 50 olika hjälmar och alla i top 13 i testet var utrustade med MIPS. Ytterligare bevis på att hjälmar med MIPS är säkrare.

I november meddelade ett av världens ledande cykelvarumärken "Specialized" att de kommer att erbjuda MIPS i alla sina modeller. Ett tecken på att MIPS kommer fortsätta växa.
Målet 2020

MIPS har som mål att nå 400 Mkr i omsättning 2020 med en marginal på 40%. För att nå den omsättningen så kommer det krävas c:a 45% per år i tillväxt de kommande två åren. Med tanke på tillväxten de två senaste åren så ser det inte ut som en omöjlig uppgift.

Framtiden

När en aktie likt MIPS stigit 200% på ett år så frågar man sig hur mycket potential det finns kvar i aktien.

I 2018 sålde man 3,8 miljoner enheter jämfört med 2,3 miljoner under 2017. Eftersom man behöver dubbla omsättningen för att nå målet för 2020 så behöver man då också sälja c:a dubbelt så mycket enheter, alltså 7,2 miljoner. MIPS uppskattar marknaden till 60 miljoner sålda hjälmar per år i de segmenten MIPS verkar i. Så det finns fortfarande potential i MIPS efter 2020.

Man kan räkna på olika nyckeltal om dagens pris på aktien är billig eller dyr. När det gäller ett bolag i kraftig tillväxt gillar jag att räkna på bolagets potentiella utdelningsförmåga.
Om vi tänker oss ett drömscenario där MIPS når 50% av marknaden, alltså 30 miljoner sålda enheter skulle det innebära en omsättning på c:a 1 500 mkr och med en vinstmarginal på 35% skulle det innebär en vinst på 525 Mkr. Skulle man sen dela ut den vinsten på sina 25,7 miljoner aktier blir det c:a 20 kr per aktie i utdelning. Med priset per aktie idag på 137,80 kr skulle det innebära en direktavkastning på hela 14,5%. Detta då om alla stjärnor står rätt och ett antal år in i framtiden. Men en potentiell 14,5% i direktavkastning innebär att det finns möjligheter för MIPS aktien att växa vidare. Skulle vi säga att vi accepterar en direktavkastning på 8% i en bolag som inte växer, alltså i ett scenario där MIPS nått sin topp så skulle riktpriset på aktien bli 250 kr. Så det finns absolut möjligheter för aktiepriset att nå högre men en ytterligare tillväxt på 200% är svårt att se inom den närmaste framtiden i de mest rosenröda framtidsutsikterna.

Man kan förstås bredda sitt utbud och slå sig in på fler marknader men det känns som aktien nu har en mer begränsad potential än vad den hade för ett år sedan. Jag tänker mer och mer i banorna att börja sälja av i MIPS men jag behåller mina aktier i nuläget.

Sammanfattning:
Rapporten: 😐
Aktiekurs: 137,80 (-4,3% på rapportdagen)
Aktiekurs 1 år: +201%
Handel på rapport? Nej