onsdag 7 november 2018

MIPS kvartal 3 rapport 2018Aktie: MIPS
Period: Kvartal 3 (2018)
Portfölj: Spekulativ portfölj
Lista: Small Cap Stockholm
Resultat kvartal 3

Nettoomsättning: 51,2 mkr (27,3) +88% (+77% exkl.valutaeff.)
Rörelseresultat: 20,8 mkr (0,1)
Rörelsemarginal: 40,7% (0,3%)
Resultat: 15,7 mkr (-0,2)
Resultat per aktie: 0,61 kr (-0,01)Kommentar

Mitt största innehav i den spekulativa portföljen MIPS lämnade idag sin rapport för det tredje kvartalet i år, och man kan säga att det var en fortsättning på den fina rapporten som företaget lämnade kvartal 2. Hög tillväxt med 88% och en rörelsemarginal på 40%. 40% rörelsemarginalen är företagets mål för 2020, så vi kan nog vänta oss att resultatet kommer att ligga kring där framöver om man slipper oväntade utgifter som t.ex. patenttvister. Just kostnader för patenttvister har tack o lov lyst med sin frånvaro. Endast 0,6 MSEK i kvartalet och 4,7 MSEK för året i kostnader för patenttvister.

Organiskt har man nu växt 53% i år, och eftersom det krävs en tillväxt på 47% per år för att nå målet på 400 MSEK i omsättning till 2020 så ser det målet nu nåbart ut. Jag tycker att vi nu börjar se MIPS blomma ut till sin fulla potential. Det är den här tillväxten till dessa höga marginaler vi investerare väntat på, och nu infrias MIPS potential med dess skalbara affärsmodell.VD'n Johan Thiel skriver i rapporten att det funnits en viss oro för att USA skulle införa tariffer på hjälmar som importeras från Kina, men att USA för stunden valt att undantaga just hjälmar den här gången.

Värdering

Börskursen fullkomligt rusade idag med 33% efter rapporten och stängde idag på 128 kr per aktie. Så högt har aldrig MIPS värderats. Om man når målet 2020 med 400 MSEK i omsättning och 40% rörelsemarginal så skulle det innebära en EV/EBITDA (företagets värde i förhållande till vinsten) på 20. Om det är lågt eller inte beror på hur och om man kan fortsätta växa efter 2020. Jag får känslan att marknaden kan vara mättad vid 400 MSEK omsättning. Hur stor är egentligen marknaden för MIPS?  MIPS uppskattar marknaden för hjälmar avsedda för konsumentbruk till 60 miljoner sålda hjälmar per år. I det segmentet som MIPS verkar i säljs 33 miljoner hjälmar per år. År 2017 sålde MIPS 2,3 miljoner MIPS enheter och en tillväxt på 50% i år skulle innebära c:a 3,5 miljoner sålda MIPS enheter i år. Det är fortfarande bara 10% av marknaden.

Om en omsättning på 2,3 miljoner sålda enheter ger 126 MSEK i omsättning 2017, så skulle deras mål på 400 miljoner i omsättning innebära c:a 7,3 miljoner sålda enheter och det är isåfall 22% av marknaden. Så där är definitivt en tillväxtpotential efter att ha nått målet 2020.

Om man skulle räkna på hypotetiska utdelningsmöjligheter för MIPS år 2020, så skulle en vinst per aktie på 5 kr vara möjlig. Skulle hela den vinsten delas ut skulle direktavkastningen till dagens kurs 128 då bli 3,9%. Är 3,9% ok för ett företag som agerar på en då mätt marknad? Nja, kanske inte för min del iallafall. Så värderingen hänger mycket på om MIPS kan fortsätta öka sin marknadsandel och slå sig in på nya marknader, och det försöker man också gör med hjälmar inom kategorierna snö, motor och ridning t.ex. Dessutom så hänger mycket på om det kommer fram konkurrerande produkter, vilket är mycket möjligt.

Så hur agerar jag efter dagens rapport? MIPS utgör nu nästan 25% av min spekulativa portfölj. Alltså en fjärdedel i en portfölj som innehåller 14 st aktier. Jag brukar ha som strategi att minska innehavet i aktier där kursen rusar. Jag tror fortfarande långsiktigt på MIPS men 25% av portföljen är något för mycket att jag ska känna mig bekväm, så jag kommer troligen hyvla av en del av MIPS under resten av året.

Sammanfattning:
Rapporten: 😁
Aktiekurs: 128,00 (+33,3% på rapportdagen)
Aktiekurs 1 år: +91%
PEG: 0,95 (12 mån rullande P/E, 75% vinsttillväxt)
Handel på rapport? Nej (..inte än. Minskar troligen innehavet något inom dem närmaste dagarna/veckorna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar